DỊCH VỤ BÁN NGỌC TỰ ĐỘNG X7

Chọn máy chủ:
Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 50,000đ đến 250,000đ
Hệ số:

GIÁ NGỌC X7 100K = 700 NGỌC

NGỌC SV8 BÁN TỪ 100k SV KHÁC BÁN TỪ 50k TRỞ LÊN

Yêu cầu khi mua ngọc:

+ Nhân vật đứng sẵn tại Siêu Thị.

+ Để ít nhất 1 ngọc trong nick và thoát nick trước khi mua ngọc 

+ Không khóa mã bảo vệ

+ Hành trang có 1 chỗ trống

Lưu ý: Nick bạn phải thỏa mãn đủ tất cả 4 yêu cầu mới có thể nhận ngọc.

Nếu không đủ yêu cầu hệ thống sẽ tự động hoàn tiên vào tài khoản của bạn.

Mua ngọc sẽ bị chịu phí 5% từ cửa hàng kí gửi: Mua 100 ngọc thì sẽ nhận được 95 ngọc trong tài khoản.

Mô tả

Theo dõi tiến độ ở mục Dịch vụ đã mua

Thời gian chuyển ngọc từ 5-7 phút và hệ thống bán ngọc tự động 100%.

Dịch vụ khác